Financial North

Free initial quote at +44 (0)20 3287 2800

Lines open from 8:00 am to 8:30 pm GMT Monday to Friday - Weekends from 10:00 am to 5:00 pm GMT

Contact us

Fill out this form and we will contact you as soon as possible :

Result of the sum
Captcha

Financiering van uw woning in Spanje

Heeft u financiering nodig om uw woning te kopen in Spanje? Onze financiële partners, Financial North®, zullen u met veel plezier bijstaan om, voorafgaand aan uw vertrek, een principieel akkoord voor een hypotheeklening te verkrijgen bij een kredietverstrekker. Zo heeft u voordat u naar Spanje afreist de nodige regelingen gemaakt, en weet op u voorhand de prijsklasse van de woning dat u wenst te kopen.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarbij Financial North u kan bijstaan bij de financiering van uw woning in Spanje:

  1. Een hypotheek afsluiten in uw thuisland of de hypotheek verhogen (equity release)
  2. Een nieuwe hypotheek afsluiten op uw Spaanse woning bij een privébank in Spanje of binnen Europa, die geregistreerd is bij de Bank van Spanje (Banco de España).
  3. Een lening afsluiten, met behulp van financiële activa die als onderpand gegeven worden bij de kredietverstrekker.
  4. Een combinatie van de drie voorgaande punten.

Hypotheekleningen zijn in de meeste gevallen fiscaal voordelig in Spanje. Cash buyers (Persoon die de woning in zijn geheel contant kan afrekenen) zouden moeten overwegen om een hypotheek geregistreerd in Spanje af te sluiten, omdat zij zo de Spaanse "Impuesto del Patrimonio" (Vermogensbelasting) kunnen verminderen of wegwerken. Dit is een progressieve belasting, dus hoe hoger de aankoopprijs van de woning, hoe meer belastingen u jaarlijks dient te betalen. Voor een schatting van uw belastingvoordeel wanneer u een hypotheek in Spanje afsluit, gelieve de Spaanse vermogensbelasting-simulator van Financial North te raadplegen.

Rentetarieven zijn bovendien historisch laag in Spanje. Het is bijgevolg een uitstekende kans om een vaste rentevoet te verkrijgen voor maximaal 25 jaar, en uw geld harder te laten werken in andere investeringen door voordeel te halen uit uw Spaanse woning.

Sommige internationale kredietverstrekkers bieden ook hypotheken in verschillende valuta’s en tot 10 jaar uitsluitend rentebetalingen.

In een situatie waarin u woningaankoop in een korte tijd moet afronden, dan kunnen wij uw hypotheek regelen en in een later stadium afronden.

Indien de verkoper van de woning een Spaans bedrijf is, dan kunnen er enkele beperkingen zijn aan de manier waarop de financiering beschikbaar kan zijn. Gelieve in dit geval contact met ons op te nemen zodat wij samen de verschillende opties kunnen doornemen.

Spaanse en internationale hypotheken

De hypotheekleningen aangeboden door ons paneel aan kredietverstrekkers voor niet-ingezeten in Spanje hebben een looptijd van 5 tot 25 jaar. Indien u in Spanje belastingplichtig bent, dan kunt u een hypotheek aanvragen voor een looptijd van meer dan 30 jaar.

Naargelang uw financieel profiel is het mogelijk om een hypotheeklening te verkrijgen voor maximaal 70% van de waarde of taxatie van de woning, afhankelijk van welk bedrag het laagste is. In het geval dat u financiële vaste activa onderpand verstrekt bij de kredietverstrekker, kunt u tot 100% van de aankoopprijs financieren. Dit zou een combinatie zijn van een Lombardkrediet en de hypotheeklening op uw Spaanse woning.

Een hypotheek moet volledig zijn terugbetaald voordat de aanvrager 75 jaar oud is. Bijgevolg, indien u al 64 jaar oud bent, dan is de maximale termijn waarvoor u een lening kan aanvragen een hypotheek van 10 jaar. Er wordt een uitzondering voor de leeftijd bij een Lombardkrediet, gezien zij gewaarborgd zijn door de financiële activa. 

Vanaf december 2018 ligt de gemiddelde rentevoet voor een hypotheeklening in Spanje tussen 1.25% en 2.25%.

Rentevoeten, de lening-waarderatio en andere leencriteria variëren afhankelijk van uw persoonlijke woon- en financiële situatie, beschikbare aangeboden hypotheekleningen op het moment of de volledige hypotheekaanvraag, het type en de waarde van de woning, de ligging, de leningsomvang en van het feit of u leent of verwerft in uw eigen naam of in een bedrijfsnaam.

 

Vereiste documenten

De lijst aan vereiste documenten om een hypotheek aan te vragen hangt af van uw persoonlijke situatie, maar wij adviseren u graag vóór uw bezoek naar Spanje. Voor een eerste beoordeling van uw aanvraag, de kredietverstrekker zal uw laatste drie aanslagbiljetten voor de personenbelastingen moeten controleren (uw laatste P60 kan ook nuttig zijn). Indien u als zelfstandige werkt, dan zullen zij de laatste drie jaren van uw boekhouding eisen, samen met een brief van uw beëdigde boekhouder waarin uw totale netto-inkomen, na aftrek van belastingen bevestigd wordt.

Hypotheekleningen worden enkel beoordeeld op basis van betaalbaarheid. Dit is uw totale financiële verbintenissen per jaar, inclusief uw nieuwe Spaanse hypotheekbetalingen, gedeeld door uw totale netto-inkomen na aftrek van belastingen, met als gemiddelde de laatste drie jaar. Deze verhouding moet lager zijn dan 35%. Potentiële huurinkomsten van de Spaanse woning kunnen enkel als aanvullend aan uw hoofdinkomsten beschouwd worden, zolang deze naar behoren zijn aangetoond door middel van de huurinkomsten in uw recente aanslagbrieven van de personenbelasting en bankafschriften.

Woning in aanbouw zijn kunnen gefinancierd worden tijdens de verschillende bouwfasen, tot 70% van de bouwkosten. U dient de eigenaar te zijn van de grond, over een bouwvergunning te beschikken en het bouwproject moet goedgekeurd zijn door de plaatselijke Architectenvereniging. De grond wordt normaal gesproken niet gefinancierd, maar er worden enkele uitzonderingen gemaakt waarbij de kredietverstrekkers tot 50% van de lening-waarderatio financieren op basis van uw financieel profiel. Enkel stedelijke gronden met een bouwvergunning komen hiervoor in aanmerking.

U vindt onderstaand een geschatte maandelijkse aflossing voor een hypotheeklening van € 100.000:

Rentevoet

Geschatte maandelijkse aflossing, kapitaal en rente, voor een hypothecaire lening van 15 jaar

Geschatte maandelijkse betaling, kapitaal en rente, voor een hypothecaire lening van 25 jaar

1,25 %

609.55 Euro

388.30 Euro

2,00 %

643.81 Euro

423.85 Euro

 

 

 

Dossierskosten

 U dient rekening ermee te houden dat de totale kosten voor het afsluiten van de hypothecaire lening (afsluitprovisie kredietverstrekker, waardering, notaris, inschrijving in het kadastraal register, enz...) ongeveer 1.53% zal bedragen van het hypotheekbedrag indien hoger dan €1,000,000.

 

 

 

Call me later

Close